Публікації

Ястремська О. Здатність підприємств до інноваційної діяльності / Ястремська О. / / Інновації: проблеми науки та практики: монографія. - М.: ФОП Павленко А. Г. 2011. - 276 с. - С. 87-122.

Інтегрована система "Вища школа - бізнес-структура": методологія та концептуальні засади побудови: монографія / Раєвнєва А. В., Єрмаченко В. Є., Аксьонова І. В. та ін. - М.: "ХНЕУ" 2011. - 160 с.

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія / за ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Е. В. Раєвнєва; Харківський національний економічний університет; Наук.-дослід. центр індустрі. проблем розвитку НАН України; Вища школа бізнесу, Томський держ. ун-т. - М.: ІНЖЕК, 2010. - 340 с.

Основи сталого розвитку Харківської області до 2020 року: науково-практичній. доповідь: монографія / М. М. Добкін, С. І. Чернов, Г.А. Кернес, В. С. Пономаренко та ін. - М.: ХНЕУ, 2010. - 508 с.

Бізнес-моделювання та управління потоками робіт і документами в економічних системах: монографія / В. С. Пономаренко, І. А. Золотарьова, С. В. Минухин та ін. - М.: Изд. ХНЕУ, 2010. - 270 с.

 

Пономаренко В.С. Механізм санаційного управління підприємством: принципи формування та моделі реалізації: монографія / В. С. Пономаренко, А. В. Раєвнєва, С. А. Степуріна; Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2009. - 303 с.

Пономаренко В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем: навч. посібн. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець; Харківський національний економічний університет. - М.: Изд. ХНЕУ, 2009. - 383 с.

Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем: монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець; Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2009. - 430 c.

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія / за ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Е. В. Раєвнєва; Наук.-дослід. центр індустрі. проблем розвитку НАН України. - М.: ІНЖЕК, 2009. - 462 с.

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: монографія / за ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Т. С. Клебанова; Харківський національний економічний університет. - М.: ІНЖЕК, 2009. - 428 с.

Інновації: проблеми науки та практики: монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренко, Н. А. Кизима, Ю. Б. Іванова; Харківський національний економічний університет НАН України, Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку. - М.: ХНЕУ, 2009. - 192 с.

Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки: монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Кавун; Харківський національний економічний університет. - М.: Изд. ХНЕУ, 2008. - 255 с.

Формування і функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах: монографія / В. С. Пономаренко, А. М. Ястремська, В.М. Луцковській та ін. - М.: Изд. ХНЕУ, 2008. - 446 с.

Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року: монографія / А. Б. Аваков, В. С. Пономаренко, В. М. Бабаєв та ін. - М.: ХНЕУ, 2008. - 347 с.

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Іванов, Н. А. Кизим та ін. ; Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2008. - 300 с.

Нанотехнологія і її інноваційний розвиток: монографія / В. С. Пономаренко, Ю. Ф. Назаров, В. П. Свідерський, І. М. Ібрагімов; Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2008. - 278 с.

Методи і моделі планування ресурсів у GRID-системах: монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Лістрова, С. В. Минухин, С. В. Знахур; Харківський національний економічний університет. -Х. : ІНЖЕК, 2008. - 407 с.

Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики: монографія / В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим, Ю. Б. Іванов та ін. ; Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку НАН України. - М.: ХНЕУ, 2007. - 404 с.

Інновації: проблеми науки та практики: монографія / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Іванов, Н. А. Кизим та ін. ; Харківський національний економічний університет; Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку НАН України. - М.: ХНЕУ, 2007. - 207 с.

Управління трудовим потенціалом: наукове видання / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун та ін. - М.: Изд. ХНЕУ, 2006. - 346 с.

Корпоративне управління машинобудівним підприємством: проблеми, шляхи вирішення: монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Ястремська, В.М. Луцковскій та ін; Наук.-дослід. центр індустрі. проблем розвитку НАН України. - М.: ІНЖЕК, 2006. - 230 с.

Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія / Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку НАН України; Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2006. - 246 c.

Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Наук.-дослід. центр інд. проблем розвитку НАН України; Харківський національний економічний університет. - М.: ХНЕУ, 2006. - 335 с.

Пушкар О.І. Стратегічне управління розвитком електронного бізнесу та інформаційних ресурсів підприємства (моделі, стратегії, механізми): наукове видання / А. І. Пушкар, Є. М. Грабовський, Е. В. Пономаренко. - М.: ХНЕУ, 2005. - 478 с.

Пономаренко В.С. Цілочисельне програмування в економіці / В. С. Пономаренко, Д. Ю. Голубничий, В. Ф. Третяк. - М.: ХНЕУ, 2005. - 203 с.

Пономаренко В.С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід: наукове видання / В. С. Пономаренко, С. В. Минухин, А. М. Беседовський. - М.: ХНЕУ, 2005. - 238 с.

Горбатов В.М. Рівень і якість життя населення Автономної Республіки Крим: монографія / В. Горбатов, В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим; Інститут проблем розвитку суспільства. - М.: ІНЖЕК, 2005. - 239 с.

Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, А. Н. Ястремська та ін. - М.: Изд. ХНЕУ, 2005. - 451 с.

Пономаренко В. С. Економічна безпека регіону: аналіз, оцінка, прогнозування: монографія / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. - М.: ІНЖЕК, 2004. - 143 с.

Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку: монографія / В. С. Пономаренко, А. В. Раєвнєва, К.А. Стрижиченко. - М.: ХНЕУ, 2004. - 260 с.

Рівень і якість життя населення: монографія / під заг. ред. Є. П. Кушнарьова. - М.: ХНЕУ, 2004. - 271 с.

Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія / В. С. Пономаренко, А. М. Тридіда, Н. А. Кизим. - М.: ХНЕУ, 2003. - 323 с.

Пономаренко В. С. Рівень і якість життя населення України: монографія / В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим, Ф.В. Узунов. - М.: ХНЕУ, 2003. - 224 с.

Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року (короткий виклад). - М.: ХНЕУ, 2003. - 203 с.

Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю: монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, Н. М. Лисиця, А. М. Ястремська. - М.: Изд. ХДЕУ, 2003. - 179 с.

Механізм управління підприємством: стратегічний аспект / С. Пономаренко, О. М. Ястремська, В.М. Луцковскій та ін - М.: Изд. ХГЕУ, 2002. - 251 с.

Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством: монографія / В. С. Пономаренко. - М.: Основа, 1999. - 619 с.

Пономаренко В. С. Засоби автоматизованого проектування прикладного програмного забезпечення економічних інформаційних систем / С. Пономаренко, А. І. Пушкар, А. П. Ивашенко. - М.: Изд. ХГЕУ, 1997. - 69 с.

Пономаренко В.С. Моделі управління персоналом корпорацій / С. Пономаренко, А. І. Пушкар, Ле Ван Шон. - М.: Изд. ХГЕУ, 1997. - 231 с.

Пономаренко В. С. Методи і моделі фінансового забезпечення розвитку підприємства / С. Пономаренко, А. І. Пушкар. - М.: Изд. ХГЕУ, 1997. - 160 с.