Біографія

Пономаренко Володимир Степанович – видатний вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженерної академії, ректор Харківського національного економічного університету. У науковому світі він є відомим численними працями в напрямах стратегічного менеджменту підпри­ємства, розвитку вищої школи, регіонального економічного розвитку, економіко-математичних методів і моделей та сучасних інформаційних технологій.

Володимир Степанович Пономаренко народився 7 травня 1948 р. у м. Кролевець Сумської області. У 1966 році закінчив середню школу № 5 м. Кролевець і вступив на факультет механізованої обробки економічної інформації Харківського інженерно-економічного інституту (ХІЕІ)[1]. У 1971 р. закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю "Організація механізованої обробки економічної інформації" (ОМОЕІ). Після служби у лавах Радянської Армії працював на посаді інженера Науково-дослідного інституту "Важпромавтоматика" Мінспецбуду УРСР. У 1973 – 1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ, у 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук "Удосконалення оперативного управління виробництвом (на прикладі систем конвеєрного складання виробів)".

У 70-ті роки XX ст. Пономаренко В. С. був одним із перших у вітчизняній науці розробників імітаційних моделей технологічних процесів. Експерименти з цими моделями на ЕОМ надавали можливість оптимізувати параметри організаційно-технічних систем. Наукова діяльність Пономаренка В. С. була зосереджена на питаннях розробки підсистем управління в економічних та організаційно-технічних системах різного рівня, починаючи з оперативного управління промисловим виробництвом машинобудівних підприємств.

Після закінчення аспірантури у ХІЕІ послідовно обіймав посади асистента кафедри ОМОЕІ (1976 – 1979 рр.), старшого викладача (1979 – 1981 рр.) та доцента (1982 – 1986 рр.). Після двомісячного стажування із французької мови в Університеті Монтельє (Франція) протягом 1982 – 1985 рр. викладав економічні дисципліни в Університеті м. Браззавіль (Народна Республіка Конго).

З 1986 р. він є завідувачем кафедри ОМОЕІ, з 1994 р. – професором, у 1993 – 1998 рр. – проректором з наукової роботи ХІЕІ, у 1998 – 2000 рр. – першим проректором ХДЕУ.

У 1990-ті рр. Пономаренко В. С. провадить дослідження із розробки теоретичних засад страте­гічного управління підприємством в умовах перехідної економіки. Формулює й теоретично обґрунтовує ситуаційно-ресурсний підхід до стратегіч­ного управлін­ня підприємством та засновані на ньому методи і конкретні технології. У 1999 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук "Стратегічне управління підприємством".

У 2000 р. Пономаренка В. С. було обрано на посаду ректора Харківського державного економічного університету та у 2007 р. – переобрано на цю ж посаду.

Працюючи на посаді ректора, Пономаренко В. С. запропонував та очолив реалізацію програми кардинальних змін, що сприяли перетворенню універси­тету на вищий навчальний заклад, який відповідає світовим стандартам якості освіти та входить до Європейського освітнього простору. Зусилля колективу університету було спрямовано на підготовку економічної еліти як складової інтелектуальної еліти України. Протягом 2000 – 2012 рр. відбулися етапні зрушення у діяльності університету в напрямах інтеграції науки та освіти, впровадження сучасних стандартів навчання, запровадження програм навчання з університетами країн ЄС, перебудови виховного процесу, інформатизації навчального процесу тощо. ХНЕУ досяг прориву у створенні сучасної матеріально-технічної бази діяльності.

Університет отримав статус національного (2004 р.), став учасником Magna Charta Universitatum (2004 р.), Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону (2008 р.), Асоціації Євро­пейських університетів (2009 р.), Університетської агенції франкофонії (2009 р.), Міжнародного інституту адміністративних наук і Міжнародної асоціації шкіл та інститутів адміністрації (2013 р.).

З 2012 р. Пономаренко В. С. став єдиним представником від України  у Раді експертів з оцінки проектів Університетської агенції франкофонії (УАФ). Також у 2012 р. ХНЕУ отримав грант на створення на базі університету одного із 32 центрів університетської успішності УАФ у країнах Центральної та Східної Європи.

В університеті відкрито Центр інноваційних знань Світового банку України (2005 р.) та Інформаційний центр Європейського Союзу (2009 р.).

У 2007 – 2012 рр. – у час створення рейтингу – університет входить до числа перших 50 вищих навчаль­них закладів за версією авторитетного Національного рейтингу "ТОП-200 Україна". У 2011 р. ХНЕУ увійшов до числа 30 кращих вищих навчальних закладів України, а саме посів 18-те місце, та у 4-ку кращих вищих навчальних закладів Харківського регіону за репрезентативним Національним рейтингом журналу "Коментарі", що складений за результатами опитування
HR-відділів 150 провід­них компаній країни. У 2012 р. ХНЕУ удостоєний вищої нагороди Національної системи рейтингової оцінки вищих навчальних закладів, розробником та координатором якої є Інститут інноваційних технологій та змісту освіти  МОНмолодьспорту України, та нагороджений дипломом "Лідер Національної системи рейтингової оцінки вищих навчальних закладів України".
У 2013 р. університет став володарем Гран-прі в номінації "Міжнародна діяльність вузів" і отримав диплом "Лідер міжнародної діяльності" в рамках виставки "Сучасні навчальні заклади-2013" МОНмолодьспорту України.

Як науковець у 2000 – 2013 рр. Пономаренко В. С. працює над проблемами стратегічного управління підприємством в умовах перехідної економіки та розвитку сучасних інформаційних систем в економіці. У складі творчих колекти­вів він бере участь у здійсненні дослідницьких проектів щодо створення стратегій соціально-економічного розвитку регіонів і вирішенні проблем щодо якості життя населення, конкурентоспроможності економіки України та інновацій. Пономаренко В. С. є керівником робочої групи з розроблення "Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на 2009 – 2020 рр." та головою секції "Теоретичні основи і практичні рекомендації з проблем економічного розвитку регіону" Північно-Східного наукового центру НАН України.

Пономаренко В. С. бере активну участь у науковій та громадській дискусії з проблеми реформування освітньої галузі України. Він є головою Науково-експертної ради при Державній інспекції навчальних закладів України, а також членом Атестаційної колегії МОН України. Ним були створені праці щодо концепції розвитку економічної освіти в Україні та вищої освітньої галузі України в цілому.

Він є активним прихильником упровадження компетентнісного підходу в освіті. З цього приводу у 2012 році вийшла монографія "Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні", що перекладена російською та французькою мовами.

Результати досліджень Пономаренка В. С. оприлюднені у більш як 300-х наукових та навчально-методичних працях, серед яких 63 монографії та
87 навчально-методичних видань, 10 з яких із грифом МОН України.

Пономаренко В. С. є засновником наукової школи "Розробка систем стра­тегіч­ного управління промисловим підприємством", яка об’єднує 50 дослідників. Під його науковим керівництвом були захищені 5 докторських та 17 канди­датських дисертацій.

[1] З 1994 р. – Харківський державний економічний університет, з 2004 р. – Харківський національний економічний університет.