Maison

Пономаренко Владимир Степанович

Учений-економіст у галузі стратегічного менеджменту та сучасних інформаційних технологій. Доктор економічних наук (1999), професор. Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Ректор Харківського національного економічного університету (з 2000 р.).

Народився 7 травня 1948 р. в м. Кролевець Сумської області. У 1966-1971 рр. навчався у Харківському інженерно-економічному інституті (ХІЕІ). Служив у лавах Радянської Армії. Після служби працював на посаді інженера Науково-дослідного інституту «Важп ром автоматика» Мінспецбуду УРСР. Навчався в аспірантурі ХІЕІ (1973-1976).

Подальша трудова діяльність ученого проходила у цьому ж інституті, де він посл ідовно обіймав посади: асистента (1976-1979), старшого викладача (1979-1981), доцента (1981 -1986), завідувача (1986-1993), професора (з 1994 р.) кафедри механізованої обробки економічної інформації (з 1994 р. — кафедри інформаційних систем). У 1982 р. пройшов стажування з французької мови в університеті м. Монельє (Франція) і протягом чотирьох років викладав економічні дисципліни в університеті м. Браззавіль (Народна Республіка Конго).

Один із корпусів Харківського національногоекономічного університету У 1993-1998 рр. Володимир Степанович обіймав посади проректора з наукової роботи, у 1998-2000 рр. — першого проректора Харківського державного економічного університету (ХДЕУ — з 1994 р.). У 2000 р. В.С. Пономаренка обрано на посаду ректора ХДЕУ, а у 2007 р. переобрано на цю ж посаду вже Харківського національного економічного університету (ХНЕУ — з 2004 р.).

За майже 10 років (з 2000 р.) роботи на посаді ректора ХНЕУ Володимир Степанович плідно працює у галузі всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності — заради підготовки економічної еліти як складової інтелектуальної еліти України шляхом розвитку та самореал ізації кожної особистості у процесі формування фахівців високого рівня кваліфікації, підготовки науково-педагогічних кадрів.

Під його керівництвом ХНЕУ здійснює активну міжнародну діяльність, підтримує широкі міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами та асоціаціями близького та далекого зарубіжжя, постійно працює над іміджевою складовою та корпоративною філософією задля досягнення беззаперечного успіху на сучасному ринку освітніх послуг і підтримання міжнародного авторитету вузу.
Дослідник захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ‘Управління конвеєрним складанням виробів» (1979) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Стратегічне управління підприємством» (1999, автореферат докторської дисертації-).
Науковий доробок В.С. Пономаренка становить більше 200-т праць у галузі стратегічного менеджменту та сучасних інформаційних технологій. Під його безпосереднім керівництвом захищено 16 кандидатських і чотири докторських дисертації. Він є головним редактором наукових журналів.